Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników strony www.betlejempoznanskie.pl (zwaną dalej „stroną”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Miasto Poznań informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników strony (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania ze strony jest Prezydent Miasta z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

  • do celów statystycznych.

IV. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje są gromadzone automatycznie w wyniku użytkowania witryny internetowej, (szczegółowe informacje opisano w paragrafie poświęconym Cookies). Informacje te zawierają między innymi:

  • adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskano dostęp do strony (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzysta się ze strony),
  • adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej www.betlejempoznanskie.pl,
  • działania podejmowane w witrynie internetowej, w tym odwiedzane strony,
  • czas, częstotliwość i długość wizyt na stronie,
  • rodzaj wyszukiwarki i systemu operacyjnego,
  • rodzaj urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej, np. dostęp do witryny internetowej z komputera osobistego lub z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID),
  • informacje zebrane za pośrednictwem Cookies i podobnych technologii.