Accessibility Declaration

I. Informacje ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników strony www.betlejempoznanskie.pl (zwaną dalej „stroną”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Miasto Poznań informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników strony (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.